ⓘ 百科全書. 你知道吗? 页 387

普埃布拉

普埃布拉 (西班牙語:Puebla;纳瓦特尔语:Cuetlaxcoapan)是墨西哥普埃布拉州个首府,垃拉墨西哥城以东。普埃布拉成立于1531年。

莫雷洛斯州

莫雷洛斯州 (西班牙语:Morelos)是墨西哥31个州之一,是面积第二小个州,面积4941平方公里。渠像东北搭西北邻墨西哥州、向北邻墨西哥城、向东邻普埃布拉州、乡西南邻格雷罗州。

克雷塔罗

克雷塔罗圣地亚哥 (西班牙语:Santiago de Querétaro),通常称作克雷塔罗,为墨西哥克雷塔罗州城市,为该州州府,也是该州最大个城市。该市拉拉墨西哥城西北213公里。2010年总人口804 663。

特拉斯卡拉州

特拉斯卡拉 (西班牙语:Tlaxcala)是墨西哥31个州中个一个,垃拉墨西哥城以东,也是墨西哥面积最小个一个州。 历史上特拉斯卡拉是中美洲个一支部落,阿兹特克帝国曾发动过多次征服迭支部落个战争,弗过侪没成功。

科利马火山

科利马火山 来勒墨西哥哈利斯科州搭科利马州交界,由两个海拔高度分别是4.330米搭3.860米个火山组成,距离首都墨西哥城485千米、瓜达拉哈拉125千米,是墨西哥搭北美洲最活跃个活火山之一,自1576年发生超过40次火山爆发。

阿卡普尔科

阿卡普尔科 (Acapulco)垃拉太平洋沿岸、距离墨西哥城约300公里,是墨西哥格雷罗州重要个港口城市。阿卡普尔科港口垃拉一个水深外加半封闭个海湾,交关多人认为渠是墨西哥太平洋沿岸最优良个港口之一,也是来往巴拿马搭旧金山之间个船只停靠港。

特斯科科湖

特斯科科湖 (Lago de Texcoco),是一个历史上存在于墨西哥中部墨西哥谷中个内流湖,该湖湖平面海拔高达2.242米,拉冬季枯水期分为五个相互连通个湖泊。 墨西哥城搭渠个前身特诺奇提特兰,原本即垃拉该湖中个岛屿上,由于城市个弗断发展,该湖现已消失。

亚历杭德罗·冈萨雷斯·伊尼亚里图

亚历杭德罗 冈萨雷斯 伊尼亚里图 (西班牙语:Alejandro González Iñárritu,1963年8月15号-)是一位墨西哥男导演,生拉墨西哥墨西哥城," 亚历杭德罗”是渠个名字," 冈萨雷斯”是父亲个家族姓," 伊尼亚里图”是母亲个家族姓。 亚历杭德罗21岁从事广播业,主持摇滚 ...

奥兰多 (佛罗里达州)

奥兰多 (英语:Orlando)是垃拉美国佛罗里达州中部个一座城市,也是橙县(又译奥兰治县)个县治所在地。 奥兰多垃拉中佛罗里达州,是一座休闲城市,湖泊众多。

克利尔沃特 (佛罗里达州)

清水市 (Clearwater, Florida)是美国佛罗里达州皮尼拉斯县的县治,垃拉佛罗里达半岛西部皮尼拉斯半岛上。中为沿海水道,西为墨西哥湾。面积97.7平方公里,2006年人口107.742。

杰克逊维尔 (佛罗里达州)

杰克逊维尔 (英语:Jacksonville)是美国佛罗里达州人口最多个城市,美国本土面积最大个城市,也是杜瓦尔县个县治。1968年,杰克逊维尔市搭杜瓦尔县合并,让杰克逊维尔个城市规模扩张,大部分城市群人口集中拉杰克逊维尔市域范围内。

佛罗里达州立大学

佛罗里达州立大学 (英语:Florida State University, 简称 FSU )是一所公立研究型大学,渠个主校区垃拉佛罗里达州个首府 塔拉哈西 市,FSU主校区占地489英亩(2.0平方公里),总校园占地1.428.6英亩(5.781平方公里)。

塔拉哈西

塔拉哈西 (英语:Tallahassee,读音:)是美国佛罗里达州府、莱昂县县治。 从1763年到1783年20年里,英国统治佛罗里达,由于首府分别拉盘萨库拉搭奥古斯丁,佛罗里达被划分成两个行政区域。

坦帕

坦帕 (英语:Tampa)是垃拉美国佛罗里达州西海岸个一座城市,也是希尔斯伯勒县个县治所在。根据美国人口调查局2000年统计,共有人口303.447。

短吻鳄

短吻鳄属 (学名:Alligator),属于鳄目个短吻鳄科。伊个学名源自西班牙语" el lagarto”(意思:蜥蜴)。迭个名称是早期拉佛罗里达州个西班牙探险家搭定居者命名个。

奥兰多魔术

奥兰多魔术 (英语:Orlando Magic),是一支垃拉美国佛罗里达州奥兰多个NBA篮球队,分属于东部个东南赛区,主场为安丽中心。球队个拥有者是理查 狄维士,现任主教练是史蒂夫 克利福德。

爱莉安娜·格兰德

爱莉安娜 格兰德-布特拉 (英语:Ariana Grande Butera,1993年6月26号-)出生拉美国佛罗里达州博卡拉顿市,美国演员搭唱作人,起初因参演美国儿童情景喜剧而为部分观众所熟悉,后又凭借拉流行音乐界个顺利发展获得了更大知名度。

下加利福尼亚州

下加利福尼亚州 (西班牙语:Baja California),简称下加州搭北下加州,是墨西哥最北部个州。为了搭垃拉下加利福尼亚半岛南部个南下加利福尼亚州区分,又叫北下加利福尼亚州(Baja California Norte)。北面搭美国加利福尼亚州接壤。首府墨西卡利,大城市包括蒂华 ...

南下加利福尼亚州

南下加利福尼亚州 (西班牙语:Baja california sur),简称南下加州,是墨西哥31个州之一,垃拉下加利福尼亚半岛南部,西临太平洋,东邻下加利福尼亚湾,北以北纬28度搭下加利福尼亚州分开。首府拉巴斯。

加利福尼亚湾

加利福尼亚湾 (Golfo de California),当地居民多称科尔蒂斯海(Mar de Cortés),是墨西哥下加利福尼亚半岛搭大陆间个一个海湾,面积约16万平方公里。科罗拉多河是汇入该海湾个主要河流。

加利福尼亚大学洛杉矶分校

加利福尼亚大学洛杉矶分校 (英语:University of California, Los Angeles),简称加州大学洛杉矶分校(UCLA),是一所拉拉美国加利福尼亚州洛杉矶个公立研究型大学,创办于1919年。是加利福尼亚大学系统中个第三所大学。

加利福尼亚理工学院

加利福尼亚理工学院 (California Institute of Technology,缩写:Caltech)是一所垃拉美国加利福尼亚州帕萨迪纳个私立大学,创建于1891年。现有1204名研究生搭977名本科生,约有300名教授搭子超过600名研究学者。

萨克拉门托 (加利福尼亚州)

萨克拉门托 (英语:Sacramento,是一个垃拉美国加利福尼亚州北部、萨克拉门托河流域上个城市,也是加利福尼亚州个首府,加州政府机关搭议会、萨克拉门托县政府侪垃拉此地。

加利福尼亚大学伯克利分校

加利福尼亚大学伯克利分校 (英文:The University of California, Berkeley;缩写:UC Berkeley 或 CAL),简称 加州大学伯克利分校 ,垃拉美国加利福尼亚州旧金山湾区伯克利市,是一所世界著名个公立研究型大学。

蒙特雷 (加利福尼亚州)

蒙特雷市 (英语:City of Monterey)垃拉美国加利福尼亚州蒙特雷县,地处中部太平洋海岸上个蒙特雷湾。 截至2005年,该市共有人口30.641人。

圣迭戈 (加利福尼亚州)

圣迭戈 (英语:San Diego),是美国加利福尼亚州个一个太平洋沿岸城市。垃拉美国本土个极端西南角,紧邻墨西哥,是圣迭戈县个首府,以气候温暖搭沙滩众多而著名。

卡尔斯巴德 (加利福尼亚州)

卡尔斯巴德 (英语:Carlsbad)是美国加利福尼亚州圣迭戈县个一座城市,2000年普查人口78.247。城市面积100平方公里 。

尔湾 (加利福尼亚州)

尔湾 (Irvine)是美国加利福尼亚州橙县个一个城市,坐落拉该县中部,中上阶层家庭聚居。面积180.5平方公里,根据2010年人口普查结果,尔湾市共有212.375人,拉丁裔占一成,亚太裔占近四成。

温哥华 (华盛顿州)

温哥华市 (英语:Vancouver)是美国华盛顿州个一个城市,拉拉哥伦比亚河北岸,于1825年开埠,是华盛顿州第四大城,2010年美国人口普查辰光人口为161.791。温哥华为克拉克县个县治,也是波特兰都会区,美国第23大都会区个一部分。

阿伯丁 (华盛顿州)

阿伯丁 (英语:Aberdeen)是美国华盛顿州格雷斯港县个一座城市。根据美国2010年人口普查,共有人口16.896人。时区PST(UTC-8) 夏时制PDT(UTC-7)。

西雅图

西雅图 (英语:Seattle),是美国华盛顿州个一座港口城市,垃拉华盛顿州金郡,普吉特海湾搭华盛顿湖之间,距离美加边境约174千米,是该州最大个城市,也是美国太平洋西北区最大个城市。

骆家辉

骆家辉 (英语:Gary Faye Locke,1950年1月21号-),出生拉美国华盛顿州西雅图市,美国华人政治家、执业律师,1997年到2005年间担任华盛顿州州长,为全美首位华裔州长。

喀斯喀特山脉

喀斯喀特山脉 (英语:Cascade Range)是北美洲个一条主要山脉,北起加拿大不列颠哥伦比亚省,穿越美国华盛顿州搭俄勒冈州,最终到达加利福尼亚州,拉渠个沿线有十多座火山。

维也纳炸排

维也纳炸猪排 (Wienerschnitzel‎)是美国快餐连锁店。渠拉1961年成立。迭个店专门生产热狗,也被称为世界上最大个热狗连锁。维也纳炸猪排个地点主要拉拉加利福尼亚搭德克萨斯州,而别样地点拉拉亚利桑那州,科罗拉多州,伊利诺伊州,路易斯安那州,新墨西哥州,内 ...

梅琳达·盖茨

梅琳达 盖茨 女爵士(英语:Melinda Gates,1964年8月15号-),DBE,婚前原名梅琳达 安 法兰奇(英语:Melinda Ann French)。美琳达 盖茨拉美国德克萨斯州达拉斯出生,并拉达拉斯长大,伊个丈夫为比尔 盖茨。现居华盛顿州麦地那。

喷火战机乐队

喷火战机乐队 (英语:Foo Fighters)是一支来自美国华盛顿州西雅图个摇滚乐队,由超脱乐队(Nirvana)前鼓手戴夫 格罗尔于1994年创建。 喷火战机乐队,七张专辑侪获得格莱美奖提名最佳摇滚专辑。

大古力

大古力 (英语:Grand Coulee)是华盛顿州个一个古河床。 箇个国家自然地标自向西南延伸,全长约60英里,西起大古力水坝,南至肥皂湖 ,由干瀑布分为上大古力搭下大古力。

亨利·奥利弗·沃克

亨利 奥利弗 沃克 (Henry Oliver Walker,1843年-1929年)是美国壁画装饰家搭人物肖像画家。渠个作品包括了美国华盛顿特区国会图书馆个诗人壁画,搭子一些公共建筑,如纽约个上诉法院、缅因州个鲍登学院、马萨诸塞州议会大厦、明尼苏达州议会大厦搭子纽华克法院等 ...

星巴克

星巴克股份有限公司 (英语:Starbucks Corporation,简称:星巴克,英语:Starbucks,NASDAQ:SBUX、港交所:4337、又叫史塔巴克斯)是美国一家跨国连锁咖啡店,也是全球最大个连锁咖啡店,霍华德 舒尔茨是始创人、发源地搭总部垃拉美国华盛顿州西雅图。

茂宜岛

茂宜岛 (又作毛伊岛、茅宜岛,英语:the island of Maui)是美国夏威夷州个第二大岛,面积为727.2平方英里(1.883平方公里)。

考艾岛

考艾岛 (英语:Kauai,夏威夷语:Kauaʻi),太平洋中部夏威夷群岛中第四大岛,属美国夏威夷州考艾县管辖,全岛面积1430.4平方公里,人口58.303人(2000年统计)。 考艾岛是一个火山岛,岛上最高点是Kawaikini(海拔1598米)。

伊利 (宾夕法尼亚州)

伊利 (Erie)是垃拉美国宾夕法尼亚州个十万人中型城市。1753年,法国人拉此地建立军事要塞。1795年则因美国人建立城堡正式兴起。而该市真正起飞是因为1844年个运河开通搭1850年代个铁路建造。

特拉华河

特拉华河 是美国大西洋流域个一条河流。全长579公里。流域面积35.297平方公里。发源勒纽约州个卡兹奇山,向南流经宾夕法尼亚州、新泽西州、特拉华州,最后经过特拉华湾流入大西洋。

特伦顿 (新泽西州)

特伦顿 (英语:Trenton, New Jersey)是新泽西州个州府、默瑟县县治。垃拉该州中部,西隔特拉华河搭宾夕法尼亚州相望。 特伦特是新泽西州文化重镇。

纽瓦克-世界贸易中心线

纽瓦克-世界贸易中心线 (英语:Newark–World Trade Center)是纽新航港局过哈德逊河捷运(PATH)营运个地铁列车。拉PATH路线图中以红色显示,拉列车上也以红色灯光显示。此路线来往新泽西州纽华克个宾夕法尼亚车站,通过哈德逊下城管道到达纽约曼哈顿下城个世界贸 ...

斯坦福 (康涅狄格州)

斯坦福 拉拉康涅狄格州西南部,面临长岛海湾。面积134.9平方公里,2018年人口129.775人,是该州第三大城市。1640年7月开埠,1893年建市。

哈特福德

哈特福德 (英语:Hartford)是美国康涅狄格州个首府,拉该州个中部偏北,依康涅狄格河而立。有保险公司。是世界保险业个大本营。 据2000年普查,该市有人口12万1578人。

梅格·瑞安

梅格 瑞安 (英语:Meg Ryan,1961年11月19号-),美国女演员,出生拉美国康涅狄格州费尔菲尔德。梅格 瑞安擅长演绎浪漫喜剧,曾数次被美国电影大奖提名为最佳女主角,媒体畀伊封号" 美国甜心”。

纽黑文

纽黑文 (英语:New Haven),为美国康涅狄格州个第二大城,垃拉纽黑文县境内,纽黑文港上,长岛海湾北岸。根据2000年个人口普查,纽黑文市个人口为12万3626人。 纽黑文市一般认为处拉新英格兰搭纽约两大都会区个中间。

扬克斯 (纽约州)

扬克斯 (英语:Yonkers, New York)是美国纽约州西彻斯特县个一座城市,拉拉哈德逊河个东岸。2000年人口196.086人,是该州第四大城市。