ⓘ 百科全書. 你知道吗? 页 77

挪威国家足球队

挪威国家足球队 由挪威足球协会管理,曾三次(1938年、1994年、1998年)晋级世界杯决赛圈,并拉2000年打进欧洲足球锦标赛。伊拉个主场是乌勒瓦尔球场,有28.000个座位。

巴哈欧拉

巴哈欧拉 (阿拉伯语:بهاء الله‎ Baháulláh),原名 米尔扎 侯赛因 阿里 (波斯文:میرزا حسینعلی نوری‎ Mírzá Ḥusayn-`Alí Nuri,1817年11月12号-1892年5月29号),又译巴哈乌拉,渠是巴哈伊信仰个创始人,出生拉伊朗德黑兰。

琅勃拉邦省

琅勃拉邦省 (老挝语:ແຂວງຫລວງພະບາງ)是老挝北部个一个省,首府琅勃拉邦。下有琅勃拉邦县(ເມືອງຫຼວງພະບາງ)、相恩县(香恩县,ເມືອງຊຽງເງິນ)、纳内县(ເມືອງນານ)、巴乌县(北乌县,ເມືອງປາກອູ)、南巴县(ເມືອງນ້ຳບາກ)、威县(孟威县,ເມືອງງອຍ)、巴森县(ເມື ...

塔希尔王朝

塔希尔王朝 (波斯语:سلسله طاهریان)是拉820年至872年间统治大伊朗东部、呼罗珊地区(今朝伊朗、阿富汗、塔吉克、土库曼搭乌兹别克部分地区)个波斯王朝。塔希尔王朝是由阿拔斯王朝哈里发马蒙部下个将军塔希尔 伊本 侯赛因(Tahir ibn Husayn)建立,阿拔斯王朝拿 ...

哈维

哈维尔 埃尔南德斯 克雷乌斯 (加泰罗尼亚语:Xavier Hernández Creus,1980年1月25号-),通常称作哈维(Xavi),退役西班牙足球运动员,世界足坛最佳西班牙巨星之一。司职中场,出身巴塞罗那个拉玛西亚青训营,出道后效力西甲球队巴塞罗那17个赛季,是联赛球队搭 ...

黄健翔

黄健翔 (1968年1月20日-),籍贯重庆,生勒中国内蒙古自治区乌海市,9岁开始生活来勒南京直到高中时期。中国著名体育评论员。做体育节目解说、主持工作,平常解说充满激情,富有感染力。 2006年6月26日,来勒第18届世界杯足球赛八分之一决赛意大利对澳大利亚个比 ...

加兹尼个马哈茂德

加兹尼个马哈茂德 本名耶敏努 杜乌拉 阿布 高赛姆 马哈茂德 本 索卜克塔琴,(波斯:محمودغزنوی/马哈茂德-EĠaznawī,971年10月2号 - 1030年4月30号),是加兹尼王国个最著名、最英明个帝王。统治期间征服伊朗东部土地、西北印度次大陆;涵盖大部分今朝个阿富汗,伊 ...

哈桑纳尔·博尔基亚

哈吉哈桑纳尔 博尔基亚 穆伊扎丁 瓦达乌拉, 已故苏丹奥马尔阿里赛义夫汀 萨亚杜尔 卡其利 瓦达因个儿子,文莱和平之邦苏丹搭国家元首(1946年7月15号-;马来语:Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaulah ibni Almarhum Sultan Omar Ali Saiffueddin Saadul Kha ...

新加坡交易所

新加坡交易所 (英语:Singapore Exchange Limited;缩写:SGX,SGX:S68),简称 新交所 ,是亚太地区首家集证券搭金融衍生产品交易于一体个企业股份制交易所。2000年11月23号成为亚太地区首家通过公开募股搭私募配售方式上市个交易所。

香港上海汇丰银行

香港上海汇丰银行有限公司 (英语:The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited,简称HSBC、汇丰)为汇丰控股有限公司个全资附属公司,属于汇丰集团个创立成员搭子拉亚太地区个旗舰银行,也是香港最大个注册银行,搭子港币个三间发钞银行之一。

梅斯蒂索人

梅斯蒂索人 (西班牙语:mestizo;葡萄牙语:mestiço),又译作麦士蒂索人或马斯提佐人,是西班牙语搭葡萄牙语中个专有名词,曾拉西班牙帝国搭葡萄牙帝国使用,指个是欧洲人搭美洲原住民祖先混血而成个拉丁民族。渠也用拉部分亚太地区(如菲律宾梅斯蒂索人),但指 ...

新泽西州

新泽西州 (英语:State of New Jersey),是美国第四小以及人口密度最高个州,邮政缩写NJ。其命名源自来勒英吉利海峡中个泽西岛。

岛根县

岛根县 (日语:島根県/しまねけん Shimane ken )是日本西部日本海沿岸山阴地方个一个县,县厅所在地是松江市。多山个地形使得岛根县个人口密度搭工业化程度侪较低。

贝尔格莱德

贝尔格莱德 是欧洲国家塞尔维亚 个首都。 人口: 250 万 城市中心: 170 万。 人口密度: 488/km² 城市中心: 745/km²

犹他州

犹他州 (英语:State of Utah)是美国西部个一个州。于1896年1月4号成为美国第45个州。犹他州是美国13大个州、人口排行33搭人口密度倒数第10名个州。犹他州行政区划一共有29个县。

伊夫林省

伊夫林省 (法语:Yvelines)是法国法兰西岛大区所辖个省份。该省编号为78。陆地面积:2.284 km²。人口2006年1.395.804,人口密度:611/km²。

蒙大拿州

蒙大拿州 (英语:State of Montana)是美国西北部个一州,州名来自于西班牙语个" montaña”(山),此州个面积拉美国名列第四大,然而相对之下,人口相当稀少,人口密度也相当低,经济上以农牧为主。

纽瓦克 (新泽西州)

纽瓦克 (英语:Newark, New Jersey)是美国新泽西州最大城市,垃拉新泽西州艾塞克斯县(Essex County, NJ)。纽瓦克人口273.546人(2000年普查),平均人口密度约为4.400人/平方公里(11.400人/平方英里),是美国境内人口密度前几位个城市。

马塞多尼亚

马塞多尼亚 (葡萄牙语:Macedônia)是巴西圣保罗州个一个市镇。总面积329.103平方公里,总人口3617人,人口密度11人/平方公里。

德龙省

德龙省 (法语:Drôme)是法国奥弗涅-罗纳-阿尔卑斯大区所辖个省份。该省编号为26。人口437.778,人口密度67/km²,陆地面积6530 km²。

贝卢诺

贝卢诺 (意大利语:Belluno),是意大利威尼托大区贝卢诺省个一个市镇。总面积147.19平方公里,人口36618人,人口密度248.8人/平方公里(2009年)。

卢瓦尔省

卢瓦尔省 (法语:Loire)是法国奥文尼-隆-阿尔卑斯大区所辖个省份。该省编号为42。面积:4781 km²,人口(2007年),740.668,人口密度,155/km²。

巴西行政区划

巴西一级行政区划包括26个州(estados)搭1个联邦区(distrito federal)。

伊比利亚猞猁

伊比利亚猞猁 (学名:Lynx pardinus),又称西班牙猞猁、南欧猞猁,是西南欧伊比利亚半岛特有个、濒危个一种猫科哺乳动物。过去本种常被列为欧亚猞猁个亚种,但乃朝被看作一个独立品种。拉更新世两个品种曾拉中欧共存,但生活拉弗同个生境中。

阿斯图里亚斯王国

阿斯图里亚斯王国 (拉丁语:Regnum Asturorum)是一个于718年由西哥特人贵族拉佩拉约个领导下拉伊比利亚半岛上建立个王国。迭个王国是伊斯兰倭马亚王朝势力征服伊比利亚半岛西哥特王国灭亡后建立个首个基督教政权。

阿尔沃兰海

阿尔沃兰海 (西班牙语:Mar de Alborán),是地中海个一个附属海,是一片夹拉伊比利亚半岛搭非洲大陆西端末尾之间个海域,通过直布罗陀海峡搭大西洋相连。

葡萄牙王国

葡萄牙王国 (葡萄牙语:Reino de Portugal)为欧洲伊比利亚半岛个一个君主制国家,存在辰光为公元1139年到1910年。箇个王国拉15世纪以后通常被叫作" 葡萄牙帝国”,但箇个名称指箇是渠个殖民帝国。

葡萄牙人

葡萄牙人 (葡萄牙语:os portugueses)是欧洲个一个民族。主要居住拉欧洲西南部伊比利亚半岛西端个葡萄牙搭拉丁美洲个巴西。葡萄牙人以葡萄牙语为母语。多信奉天主教,天主教仍是葡萄牙文化个一部分。

西班牙人

西班牙人 (西班牙语:Españoles)是欧洲西南部伊比利亚半岛国家西班牙个主体民族,母语是西班牙语,而西班牙语则是一种从拉丁方言发展而来个语言,历史悠久。大部分西班牙人信奉天主教。随着西班牙帝国个兴起,西班牙人也散居各个殖民地。

安达卢斯

安达卢斯 (阿拉伯语:الأندلس‎;Al-Andalus)是指阿拉伯搭北非穆斯林(西方称摩尔人)统治下个伊比利亚半岛搭塞蒂马尼亚,也指半岛被统治个711年-1492年迭段时期。箇片区域后拉收复失地运动中被半岛上个基督徒所占领,今朝西班牙南部个安达卢西亚因此得名。

冠山雀

冠山雀 (学名:Lophophanes cristatus)是一种山雀。伊拉广泛分布拉中欧搭北欧个针叶林,搭法国搭伊比利亚半岛个落叶林中。伊有一个直立个冠,顶端弯曲,颈部独特。

莱昂王国

莱昂王国 (西班牙语:Reino de León;葡萄牙语:Reino de Leão),是一个910年到1301年拉伊比利亚半岛存在个西北部个国家。 由阿方索三世分割自家个王国畀儿子加西亚一世而成。1139年,西部个大西洋沿岸诸省(葡萄牙郡,即葡萄牙伯国)成为葡萄牙王国。

兰萨罗特岛

兰萨罗特岛 (西班牙语:Lanzarote)是一个西班牙岛屿,垃拉大西洋加那利群岛个最东北端,距离非洲海岸125公里,伊比利亚半岛1000公里。面积845.94平方公里,为该群岛中个第四大岛。

杜罗河

杜罗河 (葡萄牙语:Douro,西班牙语:Duero)是伊比利亚半岛上个一条主要河流。发源于西班牙索里亚省,自东向西,最终拉葡萄牙波尔图南约3公里处注入大西洋,长897公里,流域面积9.8万平方公里。

蓬特韦德拉

蓬特韦德拉 (西班牙语:Pontevedra,ˌponteˈβɛðɾa),是一个垃拉伊比利亚半岛西北部,拉河海边缘,被群山环抱个西班牙城市。伊属于加利西亚自治区,是蓬特韦德拉省个首府,也是一个经济中心搭旅游胜地。

克里特战争 (1645–1669年)

克里特战争 (希腊语:ΚρητικόςΠόλεμος,土耳其:Giritin Fethi),也被称为Candia战争(意大利语:Guerra di Candia,塞尔维亚-克罗地亚语:Kandijski rat)或第五趟土耳其威尼斯战争,是发生拉威尼斯共和国搭盟友(其中主要是马耳他骑士团,教皇国搭法国)对奥斯 ...

哈尼亚

哈尼亚 (希腊语:Χανιά)是希腊克里特岛上个第二大城市,哈尼亚州个州府所在地。垃拉克里特岛西北端。哈尼亚是一座拥有丰富历史遗产个都市。当地个主要产业是农业搭观光业。

欧罗巴

历史搭希腊神话上 欧罗巴 是美丽个腓尼基公主,主要有两种关于渠个故事,一说她被主神宙斯诱奸,然后宙斯拿渠带到克里特岛,生下拉达曼迪斯、米诺斯、萨尔珀冬,其中拉达曼迪斯死后米诺斯搭艾亚哥斯一起成为冥界个判官。一说渠是被克里特人绑架到克里特岛。欧洲大陆 ...

克诺索斯

克诺索斯 (希腊语:Κνωσός)是克里特岛上个一座米诺斯文明遗迹,被认为是传说中米诺斯王个王宫。渠垃拉克里特岛个北面,海岸线个中点,是米诺斯时代最为宏伟壮观个遗址,可能是整个文明个政治搭文化中心。

埃维亚岛

埃维亚岛 (希腊语:Εύβοια),是仅次于克里特岛个希腊第二大岛,搭东北方个斯基罗斯岛组成埃维亚州。此形状狭长个岛垃拉色萨利以东个爱琴海中,呈海马状,约长150公里,宽度由50公里到6公里弗等。

伊拉克利翁

伊拉克利翁 (希腊语:Ηράκλειο;英语:Heraklion)是希腊垃拉克里特岛上个最大城市,同时也是克里特大区搭伊拉克利翁州个首府,人口142.112(2001年)。

圣托里尼火山口

圣托里尼火山口 是一个大型个、基本上被水淹没个火山口,垃拉爱琴海南部,希腊克里特岛北部120公里。水面以上可见个是环状个圣托里尼群岛,包括最大个岛屿圣托里尼岛,周边有锡拉夏岛、阿斯普罗尼西岛,中心是卡美尼岛。

蒙特塞拉特

蒙特塞拉特 (英语:Montserrat),是英国海外领土,为西印度群岛中背风群岛南部个火山岛,由克里斯托弗 哥伦布拉1493年以西班牙境内个蒙塞拉特山命名。

圣克里斯托瓦尔-德拉拉古纳

圣克里斯托瓦尔-德拉拉古纳 (西班牙语:San Cristóbal de La Laguna),简称为拉拉古纳(La Laguna),是西班牙加那利群岛圣克鲁斯-德特内里费省特内里费岛北部个一座城市。该市是加那利群岛个第三大城市,特内里费岛个第二大城市。拉拉古纳毗邻圣克鲁斯-德特内里 ...

米诺斯文明

米诺斯文明 (Minoan civilization),是爱琴海地区个古代文明,出现于古希腊,迈锡尼文明之前个青铜时代,约公元前3650年 - 前1400年。该文明个发展主要集中拉克里特岛。

线形文字A

线形文字A 是一种古代克里特岛上使用个未破解文字。渠个破解是考古学上个" 圣杯”。渠是一种关联文字,线形文字B拉1950年被迈克尔 文特里斯破译,证明渠为希腊语个一种古代形式。

伊卡洛斯

伊卡洛斯 (古希腊语:Ἴκαρος。拉丁语:Íkaros。伊特拉斯坎语:Vicare。英语:Icarus。美音:aɪkərəs。英音:aikərəs。法语: Icare)是希腊神话中代达罗斯个儿子,搭代达罗斯使用蜡造个翼逃离克里特岛辰光,因飞个太高,双翼遭太阳溶化跌落水中丧生,被埋葬拉一个海 ...

格洛纳斯系统

格洛纳斯系统 或全球导航卫星系统,简称GLONASS(俄语:ГЛОНАСС,罗马化:GLONASS,俄语:Глобальная нaвигационная спутниковая система,罗马化:Globalnaya navigatsionnaya sputnikovaya sistema),渠是由苏联于1982年研发个卫星导航系统,苏联解体后一度丧失 ...

原子钟

原子钟 (英语:Atomic clock)是一种时钟,渠以原子共振频率标准来计算搭保持辰光个准确。原子钟是世界上已知最准确个辰光测量搭频率标准,也是国际辰光搭频率转换个基准,用来控制电视广播搭全球定位系统卫星个信号。

北斗卫星导航系统

北斗卫星导航系统 (简称北斗系统)是中华人民共和国自主建设、独立运行个一个卫星导航系统,能为全球用户提供全天候、全天时、高精度个定位、导航搭授时服务。北斗系统发展共有三代。